XL Dzieło Roku


Cykliczna impreza organizowana przez Zarząd Okręgu ZPAP w Toruniu. Tegoroczny Salon Wiosenny jest wystawą pokonkursową i stanowi 40. edycję Dzieła Roku. 

Czas trwania wystawy 7- 23 marca 2014