Dziennik
Prace malarskie i rysunkowe opowiadają o nieustannym poszukiwaniu, stanowią próbę znalezienia wspólnej płaszczyzny dla systematyczności i przypadku. Tytułowy „DZIENNIK” to projekt rysunkowy, blog na którym autorka umieszcza codziennie jeden aktualny rysunek. Na wystawie po raz pierwszy zostaną pokazane prace z tego cyklu. Wydarzenie dofinansowane zostało przez Toruńską Agendę Kulturalną w ramach Mikrowsparcia.


plakat autorstwa Grzegorza Wawrzyńczaka