Salonik
Kontynuując ideę wystawy „Drugie życie książki” postanowiłyśmy po raz kolejny zaprosić artystów do współpracy. Na wystawie „Salonik”, która odbędzie się w ramach XX Toruńskiego Festiwalu Książki zaprezentujemy alternatywne podejście do książki jako obiektu – przedmiotu, lub zawartych w niej treści. Dzięki udziałowi artystów związanych z różnymi dziedzinami sztuki niektóre prace zupełnie wykroczą poza znane ramy, w których mieści się pojęcie książki czy publikacji. Podczas wernisażu zagadnienie książki artystycznej przybliży artystka Maria Szczodrowska.


plakat autorstwa Bogny Morawskiej